INTRASTAT – czyli jak sprzedać lub kupić towar w Unii Europejskiej?

 

Jeżeli zamierzasz kupować towary w krajach unijnych czyli :

Austria,

Belgia,

 Bułgaria,

Chorwacja,

Cypr

Czechy,

 Dania,

 Estonia,

 Finlandia,

 Francja,

 Grecja,

 Hiszpania,

Irlandia,

Litwa,

Luxemburg,

Łotwa,

Malta,

Holandia,

Niemcy,

Portugalia,

Rumunia,

Słowacja,

Słowenia,

Szwecja,

Węgry,

Wielka Brytania,

 Włochy

INTRASTAT jest to system gromadzenia danych, który jest stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wysyłek i przywozów towarów sprzedawanych lub zakupionych w ramach UE. To zobowiązany jesteś jako Przedsiębiorca do dostarczenia takich informacji do Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Organem celnym właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT, czyli dla całej Polski  jest  Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.

 

Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później, niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

 

Obowiązek dokonywania zgłoszeń ciąży na tych przedsiębiorcach, którzy osiągnęli tzw. progi statystyczne.

 

Progi te są:

–  ustalone odrębnie dla przywozu i odrębnie dla wywozu towarów

– ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej

–  publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby każdy podmiot mógł stwierdzić, czy i w  jakim zakresie podlega obowiązkowi składania deklaracji

 

Oczywiście wszelkie  formalności dotyczące zgłoszeń Intrastat załatwimy za Ciebie .

W tym celu niezbędne będzie:

– podpisanie upoważnienia dla naszej agencji

– dokonanie opłaty skarbowej

– dostarczenie faktur wywozowych, przywozowych

 

mapa