EXPORT – czyli jak zrobić wywóz towaru z Polski?

 

Eksport  to sprzedaż towarów lub usług wytwarzanych w danym kraju podmiotom zagranicznym. Zgodnie z prawem podatkowym krajów należących do Unii Europejskiej eksportem określa się sprzedaż towarów lub usług poza UE.

 

Abyś mógł  zacząć eksportować lub importować  towary musisz posiadać  numer EORI, który nadaje Urząd Celny.

Kolejnym krokiem jest podpisanie upoważnienia dla Agencji – dzięki któremu Agencja będzie mogła Cię reprezentować i załatwiać Twoje sprawy w Urzędzie Celnym.

Wniosek możesz złożyć osobiście w Urzędzie Celnym odpowiednim do miejsca zamieszkania, lub skorzystać z usług Agencji Celnej – która w Twoim imieniu wypełni dokumenty, oraz wyśle wniosek o nadanie numeru EORI.

Podstawowe dokumenty wymagane do odprawy wywozowej:

  1. numer EORI  –  Numer EORI jest nadawany każdemu przedsiębiorcy i, w stosownych przypadkach, innym osobom. Stosowany jest do celów identyfikacji tych osób w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej.
  2. faktura handlowa (faktura eksportowa)  ze stawką podatku  0% ,  która musi zawierać:
  • nazwę sprzedającego i kupującego,
  • numer faktury i datę,
  • dane dotyczące towaru tj. nazwę towaru – liczbę sztuk i opakowań,
  • wagę brutto, netto,
  • wartość towaru i walutę,
  • warunki dostawy – wg. Incoterms (określają one reguły dostawy towaru od sprzedawcy do odbiorcy w handlu międzynarodowym)Przy warunkach dostawy gdzie w cenie towaru jest uwzględniony transporty należy podać  jaka jest wartość transportu  z uwzględnieniem podziału kosztu transportu na odcinek krajowy i zagraniczny.

3. CMR – dla Kierowcy (przewoźnika)

4. Świadectwo Pochodzenia EUR1  jeśli export jest w Europie lub zwykłe świadectwo Pochodzenia dla krajów spoza Europy.

Aby dokonać odprawy celnej musisz przedstawić towar w Urzędzie Celnym, co w praktyce oznacza, że fizycznie dostarczasz go na plac celny np. na samochodzie.

Samochód może odjechać z placu kiedy kierowca otrzyma potwierdzenie dokonania odprawy celnej w postaci komunikatu MRN 529.

Kiedy odprawa zostanie dokonana, przypilnuj aby towar opuścił obszar Unii Europejskiej w odpowiednim czasie, a potem dopilnuj dokumentów, które to potwierdzają. W Urzędzie Celnym otrzymasz potwierdzenie w postaci komunikatu MRN 599, lub dostaniesz to potwierdzenie z Agencji Celnej.

I oczywiście nie zapomnij  dostarczyć tych dokumentów do swojego biura księgowego.

Powodzenia!

 

Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień ? – Skontaktuj się z nami !