Kiedy i dla Kogo uszlachetnienie czynne?

Uszlachetnianie czynne to procedura celna, stosowana w przypadku przywozu towarów spoza obszaru celnego UE, w celu ich uszlachetnienia na obszarze celnym UE.

Najczęściej jest to:

  •  obróbka towarów: montaż, składanie, instalowanie ich w innych towarach;
  •   przetwarzanie towarów: naprawa towarów, odnowa, regulacja.

Jeśli świadczysz usługi przetwarzania lub naprawy towarów sprowadzanych spoza UE i po takim przetworzeniu powrotnie wywozisz je poza Wspólnotę, to właśnie dla Ciebie stworzona została procedura uszlachetnianie czynnego.

 Jest to gospodarcza procedura celna, której zastosowanie pozwala Ci uniknąć lub odzyskać cło od sprowadzanych surowców i przetwarzanych towarów.

Procedurę uszlachetniania czynnego możesz zastosować na dwa sposoby (tzw. dwa systemy):

  • system ceł zawieszonych,
  • system ceł zwrotnych.

Z  systemu tzw. ceł zawieszonych korzystamy, gdy za przywiezione do przetworzenia towary i surowce nie chcemy  płacić należności importowych.

Ale! Warto pamiętać, że gdy towary nie zostaną wywiezione zgodnie z warunkami procedury, cło pobierane jest wtedy wraz z odsetkami.

Jednocześnie w tym systemie w większości przypadków konieczne jest złożenie zabezpieczenia majątkowego do należności celnych, na wypadek, gdyby część produktów gotowych nie opuściła terytorium Wspólnoty.

Z systemu, tzw. ceł zwrotnych korzystamy, gdy nie można dokładnie przewidzieć, jaka część importowanych surowców zostanie wyeksportowana w formie gotowych produktów (czyli tzw. towarów kompensacyjnych).

W tym systemie cło należy zapłacić na etapie przywozu, ale można go odzyskać przy wywozie towarów kompensacyjnych.

Uwaga!

Korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego  wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia od  organów celnych i w wypełnieniu stosownych dokumentów tym możemy Ci pomóc.

Zapraszamy!